X

×

Barca

90. Barca piccola ( 9 fettine di sashimi, 5 pz di nigiri, 3 pz di hosomaki, 4 pz uramaki - 21 pz totale) € 23,00

91. Barca media ( 12 fettine di sashimi, 10 pz di nigiri, 6 pz di hosomaki, 8 pz uramaki - 36 pz totale) € 38,00

92. Barca grande ( 18 fettine di sashimi, 15 pz di nigiri, 12 pz di hosomaki, 12 pz uramaki - 57 pz totale) € 58,00